ایران شرقی 24 آبان 1399 ساعت 13:27 http://www.iess.ir/fa/report/2446/ -------------------------------------------------- ویژه‌نامه ازبکستان عنوان : پنجاه و پنجمین ویژه نامه موسسه مطالعات راهبردی شرق منتشر شد -------------------------------------------------- متن : مطالعات شرق/ پنجاه و پنجمین ویژه نامه موسسه مطالعات راهبردی شرق که به بررسی ظرفیت های ایجاد شده در ازبکستان دوران میرضیایف و فرصتهای نظام ج.ا.ایران در این راستا، پرداخته است، منتشر شد. برخلاف توجهی که منابع خارجی به تحولات داخلی و خارجی ازبکستان در دوره رهبری شوکت میرضیایف نشان دادهاند، توجه لازم و مناسبی به این امر در منابع فارسی صورت نگرفته است. لذا این خلاء مطالعاتی و پژوهشی به موازات اهمیت بسیار بالای ازبکستان در منطقه آسیای مرکزی و ضرورت بهره مندی موثر ایران از ظرفیت های ایجاد شده پس از درگذشت اسلام کریماف، انجام یک پژوهش مستقل، جامع و کاربردی در رابطه با ازبکستان تحولات جمهوری ازبکستان در دوره رهبری شوکت میرضیایف (چالشها و فرصتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ) را ضرورت می بخشد. این پژوهش کاربردی؛ با تلاش دکتر ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق در 99 صفحه؛ انجام و در دسترس علاقمندان به این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. برای دریافت متن کامل این پژوهش، اینجا را کلیک کنید.