ایران شرقی 8 بهمن 1399 ساعت 13:21 http://www.iess.ir/fa/report/2546/ -------------------------------------------------- عنوان : جنگ نرم سلفیت تکفیری علیه طالبان افغانستان -------------------------------------------------- در سال‌های اخیر در بین گروه‌های شبه‌نظامی موجود در افغانستان، گروهی پدیدار شد که خود را دولت اسلامی خراسان نامیده است. این گروه که در بدو پدیدار شدن با ابوبکر البغدادی خلیفه وقت داعش به صورت نیابی بیعت کرد، یکی از بازیگران عرصه ناامنی افغانستان به شمار می‌رود. به رغم آن که برخی معتقد هستند که طالبان و داعش دو روی یک سکه هستند، اما در عرصه عمل، طالبان یکی از کارآمدترین جریان‌های مقابله کننده با داعش خراسان بوده است. به لحاظ بنیان فکری نیز این دو جریان خواستگاه‌های مختلفی دارند؛ یکی پیرو مکتب دیوبندی و دیگری پیرو مکتب سلفی از نوع تکفیری است. شکست‌های نظامی داعش خراسان از طالبان، سبب شده که این گروه از راه‌های دیگری تضعیف طالبان را جستجو کند. یکی از این راه‌ها ایجاد تشکیک درباره اصول رفتاری و اعتقادی طالبان است. داعش خراسان در این جنگ نرم اصول رفتاری و اعتقادی طالبان را زیر سئوال برده و این گروه را به دور از شدن از راه و اندیشه ابوحنیفه و بنیانگذاران گروه طالبان متهم می‌کند. در مجموع، تلاش پیروان سلفیت تکفیری در افغانستان برای یک کارزار نرم و فکری علیه طالبان مشهود است. متن : مطالعات شرق/ در سال های اخیر در بین گروه های شبه نظامی موجود در افغانستان، گروهی پدیدار شد که خود را دولت اسلامی خراسان نامیده است. این گروه که در بدو پدیدار شدن با ابوبکر البغدادی خلیفه وقت داعش به صورت نیابی بیعت کرد، یکی از بازیگران عرصه ناامنی افغانستان به شمار می رود. داعش خراسان در طول شش سال فعالیت خود در افغانستان کارنامه خون باری از خود به جای گذاشته و یکی از اهداف مهم آن شیعیان این کشور بوده است. به رغم آن که برخی معتقد هستند که طالبان و داعش دو روی یک سکه هستند، اما در عرصه عمل، طالبان یکی از مهمترین و کارآمدترین جریان های مقابله کننده با داعش خراسان بوده است. به لحاظ بنیان فکری این دو جریان خواستگاه های مختلفی دارند؛ یکی پیرو مکتب دیوبندی و دیگری پیرو مکتب سلفی از نوع تکفیری است. طالبان بر این اصل تاکید دارد که گروه های شبه نظامی فعال در افغانستان باید با امیرالمومنین (رهبر این گروه) بیعت کنند و این برای پیروان داعش که در بیعت با خلیفه بودند، امکان پذیر نبود. شکست های نظامی داعش خراسان از طالبان، سبب شده که این گروه از راه های دیگری تضعیف طالبان را جستجو کند. یکی از این راه ها ایجاد تشکیک درباره اصول رفتاری و اعتقادی طالبان است. داعش خراسان در این جنگ نرم اصول رفتاری و اعتقادی طالبان را زیر سئوال برده و این گروه را به دور از شدن از راه و اندیشه ابوحنیفه و رهبران نسل اول طالبان متهم کرده و معتقد است که بسیاری از رفتارها و سیاست های این گروه تبعیت از سکولاریسم و دموکراسی غربی می باشد. عدم تکفیر شیعیان، تعهد طالبان به عدم دخالت در امور کشورهای دیگر، تعهد رهبران این گروه به تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات از نظر داعش نشانه های گمراهی و الحاد طالبان است. در مجموع، تلاش پیروان سلفیت تکفیری در افغانستان برای یک کارزار نرم و فکری علیه طالبان مشهود است که هدف از آن در این مقطع حساس، احتمالا سربازگیری از بین جنگجویان این گروه است. انتهای مطلب/ شما می توانید؛ برای دریافت فایل کامل این بولتن اینجا را کلیک کنید.