ایران شرقی 6 شهريور 1399 ساعت 11:51 http://www.iess.ir/fa/roundtable/2339/ -------------------------------------------------- عنوان : بازدید مدیر مرکزمطالعاتتطبیقیمذاهباسلامی از موسسه «ایران شرقی» -------------------------------------------------- در بازدید مدیر مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی از موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان، زمینه‌ همکاری‌های مشترک علمی- پژوهشی بین این دو نهاد مطالعاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. متن : ایران شرقی/ روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه، حجت الاسلام والمسلمین محسن افضل آبادی مدیر مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی مشهد همراه با حجت الاسلام علی ملاموسی میبدی پژوهشگر مکتب دیوبندی از موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان دیدار کردند. در ابتدای این دیدار، محسن افضل آبادی به تشریح فعالیت های مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی پرداخت. عباس فیاض مدیر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان درباره اهمیت شناخت و بررسی مکاتب فکری اهل سنت در حوزه های شبه قاره، افغانستان و آسیای مرکزی صحبت کرد. پس از آن علی ملاموسی میبدی درباره مکتب دیوبندی، بنیان های فکری این مکتب، تغییرات به وجود آمده در آن و گستردگی این مکتب در حوزه شبه قاره توضیحاتی ارائه داد. در ادامه حجت الاسلام افضل آبادی بر لزوم همکاری آموزشی و پژوهشی بین موسسه ایران شرقی و مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی تاکید کرد و توافقی در این زمینه بین دو موسسه صورت گرفت. انتهای مطلب/