ایران شرقی 1 مهر 1396 ساعت 11:06 http://www.iess.ir/fa/event/898/ -------------------------------------------------- عنوان : حمایت «کبیری» از جانشین احتمالی امامعلی رحمان -------------------------------------------------- رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن حمایت از هرگونه تغییر در حاکمان کشورهای آسیای مرکزی در جهت بهبود اوضاع در این کشورها به مانند آنچه که در ازبکستان اتفاق افتاد، از جانشینی «رستم امامعلی» در تاجیکستان حمایت کرد. متن : ایران شرقی/ محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مصاحبه با نشریه اینترنتی اوراسیا دیلی در خصوص روابط ازبکستان و تاجیکستان با اشاره به اینکه دلیل اصلی سردی روابط، در شخصیت هاست، افزود: 90 درصد مشکلات تاجیکستان در زمان ریاست جمهوری اسلام کریم اف نه به مردم تاجیکستان ربط داشت و نه به مردم ازبکستان، بلکه برخاسته از روابط پیچیدۀ رهبران این دو کشور بود. پس از مرگ کریم اف، قسمتی از این مشکلات برطرف گردید، اما چون هنوز امامعلی رحمان زنده است، قسمتی دیگر از مشکلات همچنان باقی هستند. به اعتقاد کبیری، رحمان که برود، روابط دوشنبه نه تنها با تاشکند، بلکه با بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی نیز بهبود خواهد یافت. وی در ادامه اظهار داشت: بسیاری معتقد بودند که بعد از رفتن کریم اف، سیستمی که او بنا نهاده است، برای مدتی طولانی پابرجا خواهد بود. اما تجربه نشان داد که این اتفاق روی نداد. بنابراین، در صورتی که شوکت میرضیایف راه پیش گرفته خود را ادامه دهد، خیلی مسائل در ازبکستان تغییر خواهد کرد همانطور که در طول این یک سال تغییر کرده است. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خصوص مسائل مطرح شده درباره احتمال انتقال قدرت از امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی ضمن مثبت ارزیابی کردن این اتفاق در این کشور، خاطرنشان کرد: حتی با انتقال قدرت از یک عضو خانواده به عضو دیگر آن، خیلی چیزها تغییر خواهد کرد، زیرا رهبر جدید، دیدگاه ها و خط مشی های رهبر پیش از خود را ندارد. نسل آینده می خواهد کشوری را مدیریت کند که دیگر، ثبات و انسجام داخلی در آن موجود است. نسل جدید می خواهد بسازد، در حالی که حکومت فعلی می خواهد آنچه را که دارد، حفظ نماید. از این نظر، هر نوع تغییر در آسیای مرکزی، منجر به بهبود می شود. انتهای مطلب/.