ایران شرقی 28 فروردين 1395 ساعت 13:58 http://www.iess.ir/fa/translate/77/ -------------------------------------------------- آینده قدرت در تاجیکستان عنوان : «آزاده رحمان»؛ ضلع دیگر قدرت در آینده سیاسی تاجیکستان -------------------------------------------------- به باور بیشتر کارشناسان، رهبر آینده تاجیکستان از دایره‌های نزدیک به امامعلی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور بیرون نخواهد بود. برخی نیز «رستم امامعلی» پسر ارشد امامعلی رحمان را جایگزین وی می‌دانند. اما با در نظر گرفتن مرحله به مرحله بالا رفتن آزاده رحمان در سیاست این گزینه را برای کارشناسان که در آینده زمام ریاست جمهوری را وی به دست خواهد گرفت، پیش رو آورده است. متن : پس از فراهم کردن امکان شرکت رستم امامعلی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری، اکنون پیشنهاد نامزدی آزاده رحمان رئیس دفتر رئیس جمهور و دختر امامعلی رحمان رئیس جمهور این کشور به عضویت مجلس ملی تاجیکستان بر شایعات سیاسی در این کشور دامن زده است. در واقع، مرحله به مرحله بالا رفتن آزاده رحمان این حدس و گمان را به میان آورده است که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تاکنون در مورد مسئله جایگزین خود پس از سال 2020 به نتیجه نهایی نرسیده است و احتمال انتخاب آزاده رحمان دختر وی نیز از فرضیه های موجود است. به باور بیشتر کارشناسان، رهبر آینده تاجیکستان از دایره های نزدیک به امامعلی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور بیرون نخواهد بود. برخی نیز رستم امامعلی پسر ارشد امامعلی رحمان را جایگزین وی می دانند. اما با در نظر گرفتن مرحله به مرحله بالا رفتن آزاده رحمان در سیاست این گزینه را برای کارشناسان که در آینده زمام ریاست جمهوری را وی به دست خواهد گرفت، پیش رو آورده است. در همین حال، آینهال بابانظراوا حقوقدان و نامزد اصلی احزاب مخالف دولت در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه فرزندان رئیس جمهور نیز مانند شهروندان دیگر حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری را دارند، افزود: اما نباید در این کارزار از کمک های رئیس جمهور و مقامات نزدیک به پدرش در فعالیت های خود استفاده کند، یعنی هیچ کسی حق ندارد که مناصب دولتی را برای رسیدن به اهداف شخصی خود استفاده کند. به گفته این حقوقدان، جایگزین کردن فرزندان به جای پدران در کشورهای منطقه پدیده جدیدی نیست. قزاقستان و ازبکستان هم نیز در همین مسیر قدم گذاشته و فرزندان حکام، سمت های بالایی در کشور دارند. در همین رابطه، بروس بنر تحلیلگر امور آسیای مرکزی در رابطه با این موضوع نوشت، رهبران کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان نقش رهبری آینده کشورشان را در سیمای اعضای خانواده خود می بینند. به تصریح وی، آذربایجان این راه را پیموده است، پس از درگذشت حیدر علی اف پسرش الهام علی اف 13 سال می شود که مقام ریاست جمهوری این کشور را به عهده دارد. قزاقستان نیز این راه را انتخاب کرده است. دریغه نظربایوا دختر ارشد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در حال حاضر معاون نخست وزیر این کشور و در گذشته معاون رئیس مجلس سفلی قزاقستان بود. به گفته این تحلیلگر، نه تنها در آذربایجان و قزاقستان، بلکه در ازبکستان نیز در گذشته سرو صداها در مورد تلاش گلناره کریماوا دختر ارشد اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور به مقام رهبری، شنیده میشد. به باور بروس بنر، در حال حاضر رهبران کشورهای آسیای مرکزی به سنی رسیدهاند که در فکر آینده خود می باشند، تا پس از خود اعتبارشان را در همین سطح حفظ کنند. به گفته این تحلیلگر، اعتبار آنهارا تنها اعضای خانواده آنها می تواند حفظ کند. زیرا در برخی کشورهای جهان نمونه هایی وجود دارد که پس از به قدرت رسیدن اشخاص بیگانه، تاریخ بازنویسی شده است. آزاده رحمان در مقام های مختلف دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. فعالیت وی در مقام های رسمی این کشور در سال 2005 آغاز شده است. سالهای 2005- 2007 در بخش فرهنگی سفارت تاجیکستان در آمریکا، سال های 2007- 2009 رهبر بخش کنسولی وزارت خارجه این کشور، سالهای 2009 2014 معاون وزیر خارجه، از ماه می سال 2014 تا 27 ژانویه سال 2016 معاون اول وزیر خارجه تاجیکستان بود. در 27 ژانویه سال 2016 به ریاست دفتر رئیس جمهور تاجیکستان منصوب شد. نامزدی آزاده رحمان همچنین چندی قبل برای عضویت در مجلس ملی تاجیکستان پیشنهاد شد.