کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

الکساندر کنیازوف : فوق دکترای تاریخ، پژوهشگر مرکز مطالعات کنیازف

10 مرداد 1396 ساعت 19:21 


کد مطلب: 681

آدرس مطلب :
https://www.iess.ir/fa/event/681/

موسسه مطالعات راهبردي شرق
  https://www.iess.ir