ایران شرقی 25 مرداد 1401 ساعت 20:38 https://www.iess.ir/fa/report/3197/ -------------------------------------------------- عنوان : ارزیابی وضعیت و عملکرد طالبان در حکومتداری یک‌ساله -------------------------------------------------- متن : مطالعات شرق/ تاریخ افغانستان مملو از نقاط عطف و تحولاتی بوده است که دامنه امواج آن از افغانستان فراتر رفته و منطقه و نظام بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است.  24 مرداد 1400 نیز نقطه عطف دیگری در تاریخ افغانستان است. در این روز بار دیگر یک نظام سیاسی فرو پاشید و «امارت اسلامی افغانستان» جایگزین «جمهوری اسلامی افغانستان» شد و بدین ترتیب گروه طالبان 20 سال پس از جنگ و مبارزه بار دیگر قدرت را در دست گرفت.  یک سال پس از سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی سیاست‌گزاری‌ها و رفتارهای حکومت و مقامات ارشد طالبان در ابعاد داخلی و خارجی می‌تواند، چشم‌اندازی کلی از حکومت طالبان و تاثیرات آن بر افغانستان و منطقه را ترسیم کند. بر همین اساس، موسسه مطالعات راهبردی شرق با همکاری جمعی از پژوهشگران مجرب و مسلط بر تحولات افغانستان، پژوهشی را به انجام رساند که در آن کارنامه یکساله حکومت طالبان در حوزه‌های سیاسی، فکری- عقیدتی، نظامی- امنیتی، فرهنگی- اجتماعی، روابط خارجی و اقتصادی بررسی شده است. انتهای مطلب/   شما می‌توانید؛ برای دریافت فایل کامل این گزارش ویژه اینجا را کلیک کنید.