ایران شرقی 8 ارديبهشت 1401 ساعت 14:16 https://www.iess.ir/fa/report/3070/ -------------------------------------------------- تحلیل و بررسی روندها در آسیای مرکزی عنوان : روندنگاری منطقه‌ای آسیای مرکزی در سال 1400 و چشم‌اندازهای 1401 -------------------------------------------------- متن : مطالعات شرق/ جهان معاصر دائماً در حال نو شدن است و وضعیت کشورها در این جهانِ دائماً متغیر "انطباق و سازگاری" با شرایط جدید و به ویژه "آماده شدن" برای آن است. دست یافتن به چنین مشخصه‌ای صرفاً از خلال فهمِ عمیق روندها و پیش‌بینی آنها امکان‌پذیر است. در این راستا شصت و هفتمین ویژه‌نامه موسسه مطالعات راهبردی شرق با عنوان "روندنگاری منطقه‌ای آسیای مرکزی در سال 1400 و چشم‌اندازهای 1401" در 3 بخش اصلی تهیه و تنظیم شده است. در بخش اول این گزارش تلاش شده تا مهمترین روندهای منطقه‌ای آسیای مرکزی در سال 1400 مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و مبتنی بر آنها، در بخش دوم چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال 1401 ارزیابی شوند. در نهایت و در بخش سوم نظر چندین تن از کارشناسان منطقه در خصوص روندهای حال و آینده آسیای مرکزی و کشورهای این حوزه آورده شده است. طبیعتا مهمترین برونداد فهم و مطالعه چنین روندهایی، انعکاس یافتن گزاره‌های آن در سیاست‌گذاری‌ها و نیز خروجی‌های رفتاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه و نیز در قبال سایر بازیگران مرتبط با این منطقه خواهد بود. برای دریافت و مطالعه ویژه نامه، میتوانید اینجا کلیک کنید. انتهای مطلب/