ایران شرقی 27 شهريور 1401 ساعت 13:32 https://www.iess.ir/fa/event/3235/ -------------------------------------------------- عنوان : اینفوگرافیک "کادر دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در عربستان سعودی" -------------------------------------------------- اینفوگرافیک "کادر دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در عربستان سعودی"، توسط کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق تهیه و تنظیم شده است. متن : مطالعات شرق/ عربستان سعودی یکی از شرکای مهم کشورهای آسیای مرکزی در جهان اسلام است تا روابط این کشورها با ایران، ترکیه و پاکستان به موازنه برسد. عربستان سعودی همچنین به مثابه یک منبع برای جذب سرمایه گذاری مستقیم و حتی کمک های مستقیم خارجی برای کشورهای منطقه محسوب می شود. از این رو، به منظور شناخت واقع‌بینانه‌تر رویکردهای سیاست خارجی هر یک از کشورهای آسیای مرکزی نسبت به عربستان سعودی، «موسسه مطالعات راهبردی شرق» اقدام به تهیه و انتشار اینفوگرافیک "کادر دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در عربستان سعودی" نموده است. برای دیدن تصویر با کیفیت این اینفوگرافیک اینجا را کلیک کنید. انتهای مطلب/