ایران شرقی 17 ارديبهشت 1402 ساعت 12:28 https://www.iess.ir/fa/roundtable/3461/ -------------------------------------------------- نشست تخصصی با دانشجویان عنوان : نشست “ظرفیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران برای اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد” -------------------------------------------------- نشست کارشناسی “ظرفیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران برای اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد” توسط دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت "مؤسسه مطالعات راهبردی شرق" برگزار شد. متن : مطالعات شرق/ نشست تخصصی “ظرفیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران برای اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد” به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با مشارکت "مؤسسه مطالعات راهبردی شرق" روز گذشته (شنبه، 16 اردیبهشت ماه 1402) در محل آمفی‌تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. در این نشست دو تن از کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی؛ دکتر «بولات آئویلبایف» پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به نهاد ریاست جمهوری قزاقستان و دکتر «بختیار ایرگاشف» مدیر مرکز ابتکارات پژوهشی "معنا" در ازبکستان و استاد فلسفه دانشگاه دولتی اورال در سخنان خود به تبیین پتانسیل‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران و آسیای مرکزی برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی و اقتصادی پرداختند و سپس به سوالات دانشجویان حاضر در خصوص این مسائل پاسخ گفتند. انتهای مطلب/