ایران شرقی 3 آذر 1400 ساعت 12:50 https://www.iess.ir/fa/event/2878/ -------------------------------------------------- عنوان : پیرمحمد ملازهی، کارشناس ارشد مسائل افغانستان و پاکستان -------------------------------------------------- متن :