ایران شرقی 8 بهمن 1402 ساعت 10:51 https://www.iess.ir/fa/roundtable/3633/ -------------------------------------------------- عنوان : بررسی پیامدهای احداث سدهای غرب افغانستان بر ایران -------------------------------------------------- به منظور بررسی پیامدهای دو سد بخش آباد و خاشرود بر حوزه شرق جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات راهبردی شرق میزگردی کارشناسی برگزار کرد. در این میزگرد، دکتر حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این موضوع پرداخت. متن : مطالعات شرق حکومت طالبان احداث دو سد دیگر را در غرب افغانستان در دستور کار قرار داده است. انتظار می‌رود که با تکمیل دو سد «بخش‌ آباد» و «خاشرود» در ولایت‌های فراه و نیمروز، بحران کم‌آبی در  شرق جمهوری اسلامی تشدید گردد.  به منظور بررسی پیامدهای این دو سد بر حوزه شرق جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات راهبردی شرق میزگردی کارشناسی برگزار کرد. در این میزگرد دکتر حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی ابعاد و پیامدهای این موضوع پرداخت. انتهای مطلب/