ایران شرقی 20 خرداد 1399 ساعت 9:51 https://www.iess.ir/fa/event/2266/ -------------------------------------------------- دعوت "ایران شرقی" برای انتخاب نام جدید عنوان : فراخوان تغییر نام موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان -------------------------------------------------- موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) بر آن است تا حوزه مطالعاتی خود را گسترش دهد و متناسب با گسترش حوزه مطالعاتی، نیازمند تغییر نام است. برای انتخاب نام جدید، این موسسه از مخاطبان خود طلب همفکری دارد. متن : ایران شرقی/ موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) که در مرداد ماه 1396 با حضور مقامات داخلی و خارجی به گونه رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و پیش از آن نیز حدود 2 سال به طور غیر رسمی مشغولیت فعالیت بود، توانست به بخش عمده‌ای از اهداف ترسیم شده دست یابد. ایران شرقی در مدت زمان یاد شده توانست با کادری تخصصی و همچنین همکاری کارشناسان و موسسات مطالعاتی شش کشور (آسیای مرکزی و افغانستان)، اعتماد مخاطبان داخلی و فارسی‌زبان خارج از کشور را جلب کند.  با توجه به اصل اثرگذاری واحدهای سیاسی یک مجموعه و مجموعه‌های مجاور بر یکدیگر، برای درک تحولات شش کشور یاد شده، به تحقیق و مطالعه تخصصی درباره کشورها، سازمان‌ها و گروه‌های بیشتری در این حوزه جغرافیایی نیاز است. بر این اساس در نظر است تا حوزه مطالعاتی این موسسه از آسیای مرکزی و افغانستان فراتر رود و کشورهای جدیدی تحت مطالعه قرار گیرند. در راستای تحقق این هدف، در گام نخست کشور پاکستان که یکی از بازیگران مهم در تحولات منطقه می‌باشد و پیش از این موسسه ایران شرقی به طور ضمنی بدان می‌پرداخت، به حوزه مطالعات تخصصی افزوده خواهد شد و سپس به تدریج و به تناسب توان و امکان، کشورهای دیگری هم که زمینه‌های مطالعاتی مرتبط با این حوزه را دارند، ممکن است به این جمع افزوده شوند. متناسب با گسترش حوزه مطالعاتی، موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) نیازمند تغییر نام است. بدین منظور، این موسسه برای تعیین عنوان جدید از مخاطبان خود طلب همفکری دارد. عنوان جدید موسسه باید مختصات زیر را دارا باشد: - متناسب با حوزه جغرافیایی باشد - متناسب عنوان یک اندیشکده باشد - تا حد امکان موجز و مختصر باشد - ملاحظات سیاسی و فرهنگی ایران و منطقه در نظر گرفته شود. به پیشنهادی برگزیده، هدیه ای از سوی موسسه تقدیم خواهد شد. از فرهیختگان گرامی تقاضا داریم، پیشنهاد خود را تا تاریخ دهم تیر ماه به رایانامه موسسه با آدرس زیر ارسال نمایند. Info@easterniran.com انتهای مطلب/