ایران شرقی 25 فروردين 1398 ساعت 10:17 https://www.iess.ir/fa/event/1899/ -------------------------------------------------- نشست کارشناسی روند صلح افغانستان عنوان : میزگرد کارشناسی "روند مذاکرات صلح افغانستان" برگزار شد -------------------------------------------------- در نشست میزگرد کارشناسی موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان، روند مذاکرات صلح افغانستان با حضور جمعی از کارشناسان و مقامات بررسی شد. متن : ایران شرقی/ در ادامه نشست‌های کارشناسی موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان، روز پنجشنبه 23 فروردین ماه، این موسسه میزبان میزگردی با عنوان "بررسی روند صلح افغانستان" بود. در این میزگرد که تعدادی از مقامات و کارشناسان حضور داشتند، به طور تفصیلی نقش و سیاست بازیگران روند صلح و سناریوهای محتمل فراروی این روند بررسی شد. در این گفتگوها، نقش و سیاست بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دخیل در روند مذاکرات صلح این کشور به بررسی گرفته شدند. همچنین دو سناریوی محتمل در این روند و تداخل روند صلح با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز بررسی شدند. پایان مطلب/.