ایران شرقی 31 شهريور 1399 ساعت 13:19 https://www.iess.ir/fa/event/2375/ -------------------------------------------------- تغییر نام موسسه «ایران شرقی» عنوان : عنوان «موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان» تغییر کرد -------------------------------------------------- موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) با هدف گسترش حوزه تحت مطالعه و نیز به منظور احترام به دیدگاه‌های مخاطبان خود، نام این موسسه را به «موسسه مطالعات راهبردی شرق» - با اختصار (مطالعات شرق) - تغییر داد. متن : موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) با هدف گسترش حوزه تحت مطالعه و نیز به منظور احترام به دیدگاه‌های مخاطبان خود، نام این موسسه را به «موسسه مطالعات راهبردی شرق» - با اختصار (مطالعات شرق) - تغییر داد. با سپاس از تمامی کسانی که با ارسال پیشنهادهای خود در فراخوان تغییر نام موسسه، ما را در گزینش عنوان جدید موسسه یاری کردند، عنوان جدید با اهداف این مرکز مطالعاتی که تمرکز بر حوزه شرق و شمال شرق جمهوری اسلامی ایران دارد و در همین حوزه نیز فعالیت خود را گسترش خواهد داد، همسویی داشت و به همین دلیل، این عنوان برگزیده شد. متناسب با این عنوان، دامنه جدیدی برای پایگاه مجازی این موسسه با آدرس iess.ir انتخاب گردید. همچنین از این پس ، بولتن هفتگی و سایر انتشارات موسسه با نام جدید منتشر خواهد شد.   فرصت را غنیمت شمرده و از تمامی کارشناسان محترم برای کمک به این موسسه در افزایش غنای مطالب، سپاسگزاری می‌کنیم و امید به تداوم این همکاری داریم. انتهای مطلب/