ایران شرقی 10 مرداد 1396 ساعت 19:21 https://www.iess.ir/fa/event/681/ -------------------------------------------------- عنوان : الکساندر کنیازوف : فوق دکترای تاریخ، پژوهشگر مرکز مطالعات کنیازف -------------------------------------------------- متن :