ایران شرقی 10 مرداد 1396 ساعت 19:24 https://www.iess.ir/fa/event/682/ -------------------------------------------------- عنوان : اسن اسوبعلیف: دکترای تاریخ، رئیس مرکز مطالعات آنالاتیکا -------------------------------------------------- متن :